Μη επαγγελματίας πελάτης, ο οποίος μπορεί να αντιμετωπιστεί ως επαγγελματίας (και να παραιτηθεί από τα δικαιώματα προστασίας των επενδυτών (ισχύουν μόνο για τους ιδιώτες πελάτες)), κατόπιν αιτήματος, εφόσον πληροί συγκεκριμένα κριτήρια. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματα προστασίας των επενδυτών ανατρέξτε στην ερώτηση "Ποια είναι τα δικαιώματα προστασίας από τα οποία παραιτείται ένας πελάτης λιανικής όταν γίνεται κατ' επιλογήν επαγγελματίας πελάτης;"