Ένας δοκιμαστικός λογαριασμός θα δημιουργηθεί για εσάς μετά από την ενεργοποίηση του πραγματικού λογαριασμού συναλλαγών σας. Για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με τον δοκιμαστικό λογαριασμό σας, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών.