Εάν κάνετε ανάληψη το ποσό που καταθέσατε στα πλαίσια των χρονικών πλαισίων που εγκρίνει ο προμηθευτής της πιστωτικής σας κάρτας: τα χρήματα θα επιστραφούν στην πιστωτική/ χρεωστική κάρτα που χρησιμοποιήσατε. Εάν τα χρονικά πλαίσια του προμηθευτή της πιστωτική σας κάρτας έχουν περάσει: θα λάβετε τα χρήματα με τραπεζική συναλλαγή. 

Εάν αποσύρετε ποσό μεγαλύτερο από αυτό που καταθέσατε, το κατατεθέν ποσό θα επιστραφεί στην πιστωτική κάρτα που χρησιμοποίησατε και τα κέρδη θα επιστραφούν μέσω τραπεζικής συναλλαγής.