Παρακαλώ κρύψτε τα πρώτα 12 ψηφία στην μπροστινή πλευρά, αφήνοντας τα τελευταία 4 ψηφία, την ημερομηνία λήξης και το όνομα του κατόχου της κάρτας ορατά. Στο πίσω μέρος παρακαλώ κρύψτε το νούμερο CVV. Σημειώστε ότι το αντίγραφο της πιστωτικής κάρτας πρέπει να αποσταλεί αποκλειστικά μέσω του Ασφαλούς Συστήματος Καταχώρησης εγγράφων, που θα βρείτε στην πλατφόρμα συναλλαγών στο "Ο Λογαριασμός μου" > "Ανέβασμα Εγγράφων".

* Σε περίπτωση που το όνομα δεν εμφανίζεται στην κάρτα, παρακαλώ αφήστε τα πρώτα 6 ψηφία και τα τελευταία 4 ορατά.