Η iFOREX Europe είναι μία εποπτευόμενη επενδυτική εταιρεία που προσφέρει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε ενεργούς επενδυτές. Απευθυνόμαστε στις συγκεκριμένες ανάγκες των σύγχρονων επενδυτών, παρέχοντάς τους την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στην σημερινή, συνεχώς αναπτυσσόμενη χρηματοοικονομική αγορά.

Η iFOREX Europe είναι μέλος του ομίλου iFOREX και αξιοποιεί τα 25 χρόνια εμπειρίας και διαστηριότητας του ομίλου στην αγορά. Το αποτέλεσμα είναι ένας συνδυασμός παραδοσιακής διαχείρισης οικονομικού ρίσκου, που προσφέρεται μέσω μιας σύγχρονης, έυκολης σε χρήση πλατφόρμας επενδύσεων, που καθιστά τη iFOREX Europe ως μια από τις κορυφαίες διαδικτυακές εμπειρίες συναλλαγών. Η iFOREX Europe (μέχρι πρόσφατα γνωστή ως Vestle) είναι η εμπορική επωνυμία της iCFD Limited, μιας εταιρείας εξουσιοδοτημένης και εποπτευόμενης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) υπό την άδεια #143/11.