Για να μπορείτε να κάνετε συναλλαγές, χρειάζεστε απλά μία συσκευή με σύνδεση στο ίντερνετ και έναν χρηματοδοτημένο λογαριασμό συναλλαγών. Επίσης, πρέπει να έχετε κάποια γνώση του αντικειμένου και κάποια εμπειρία σε CFDs, ή καποιο άλλο είδος χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.