Ένα από τα μεγάλα προτερήματα των συναλλαγών CFD είναι ότι μπορείτε να επωφεληθείτε από όποιαδήποτε μεταβολή στην τιμή, φτάνει να επιλέξετε την σωστή κατεύθυνση. Εάν πιστεύετε ότι αξία ενός επενδυτικού τίτλου θα ανέβει, ανοίξτε μία "Θέση αγοράς" τώρα και "Πουλήστε" αργότερα σε υψηλότερη τιμή, κλείνοντας τη θέση σας (αυτό ονομάζεται "Θέση αγοράς"). Εάν πιστεύετε ότι η αξία ενός επενδυτικού τίτλου θα υποχωρήσει, ανοίξτε μία "Θέση πώλησης" τώρα και "Αγοράστε" αργότερα σε χαμηλότερη τιμή όταν κλείσετε την θέση σας (αυτό ονομάζεται "θέση πώλησης").