ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Γιατί αλλάζουν οι τιμές;
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους αλλάζουν οι τιμές. Οι οικονομικές και πολιτικές συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν την αξία ενός τίτλου καθώς και τα επιτ...
Tue, 19 Απρ, 2022 στο 4:02 ΜΜ
Πώς αποφασίζω με ποιο επενδυτικό τίτλο θα κάνω συναλλαγές;
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή επενδυτικού τίτλου για συναλλαγές. Κάποιοι επενδυτές προτιμούν να επενδύσουν σε τίτλους που γνωρίζουν ...
Tue, 24 Ιαν, 2023 στο 10:50 ΠΜ
Πώς μπορώ να αποφασίσω το μέγεθος μιας συναλλαγής (το ποσό της συναλλαγής);
Πρέπει πάντα να επιλέγετε ένα ποσό με το οποίο να νιώθετε άνετα, έχοντας πάντα υπόψη ότι η μόχλευση σας δίνει την ευκαιρία να ανοίξετε μεγάλες συναλλαγές με...
Wed, 20 Απρ, 2022 στο 10:08 ΠΜ
Τι σημαίνει "θέση αγοράς" και "θέση πώλησης";
Σε μια "θέση αγοράς" ο επενδυτής αγοράζει έναν επενδυτικό τίτλο αναμένοντας την αξία του να ανέβει. Αυτό ονομάζεται θέσης αγοράς. Η "θέση πώλ...
Wed, 20 Απρ, 2022 στο 10:17 ΠΜ
Πώς μπορώ να αποφασίσω αν θα αγοράσω ή αν θα πουλήσω;
Ένα από τα μεγάλα προτερήματα των συναλλαγών CFD είναι ότι μπορείτε να επωφεληθείτε από όποιαδήποτε μεταβολή στην τιμή, φτάνει να επιλέξετε την σωστή κατεύθ...
Tue, 24 Ιαν, 2023 στο 10:50 ΠΜ
Πρέπει να ορίσω εντολές για Περιορισμό Απωλειών (Stop Loss) και Λήψη Κερδών (Take Profit);
Ορίζοντας μία εντολή για Περιορισμό Απωλειών και/ή Λήψη ΚΕρδών, μπορείτε να έχετε καλύτερο έλεγχο στον λογαριασμό σας. Σας προφυλάσσει από το να πρέπει να ε...
Wed, 20 Απρ, 2022 στο 10:14 ΠΜ
Πώς είναι δυνατόν να ανοίξω μεγαλύτερες συναλλαγές από το ποσό της επένδυσής μου;
Όταν κάνετε συναλλαγές σε CFDs, μπορείτε να κάνετε συναλλαγές με μόχλευση.Προσφέρουμε μόχλευση που εξαρτάται από τον επενδυτικό σας τίτλο όπου αυτό επιτρέπε...
Wed, 20 Απρ, 2022 στο 10:22 ΠΜ
Πώς βλέπω αν οι ανοιχτές μου θέσεις είναι σε κατάσταση κέρδους ή απώλειας;
Εάν το "Ανοιχτό Κέρδος/Ζημιά" είναι πράσινο, οι συνολικές σας θέσεις είναι αυτήν την στιγμή επικερδείς. Εάν το "Ανοιχτό Κέρδος/Ζημιά" ε...
Sun, 15 Ιαν, 2023 στο 1:40 ΜΜ
Τι είναι το Pip;
Στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ο όρος pip (ποσοστό σε μονάδες) αναφέρεται συνήθως στη μικρότερη μονάδα μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας ενός ζεύγους ...
Sun, 15 Ιαν, 2023 στο 1:45 ΜΜ
Τι είναι το spread;
Το spread είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής "Πώλησης" και της τιμής "Αγοράς" ενός επενδυτικού τίτλου. Για παράδειγμα, αν η μετοχή του CFD...
Wed, 20 Απρ, 2022 στο 10:34 ΠΜ