Εάν το "Ανοιχτό Κέρδος/Ζημιά" είναι πράσινο, οι συνολικές σας θέσεις είναι αυτήν την στιγμή επικερδείς.

Εάν το "Ανοιχτό Κέρδος/Ζημιά" είναι κόκκινο, οι συνολικές σας θέσεις είναι αυτήν την στιγμή σε ζημιά και υποδεικνύονται με το σύμβολο του μείον.