Το spread είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής "Πώλησης" και της τιμής "Αγοράς" ενός επενδυτικού τίτλου. Για παράδειγμα, αν η μετοχή του CFD της Apple είναι στο 121,50/ 121,58, σημαίνει οτί μπορείτε να πουλήσετε την μετοχή για 121,20 ή να την αγοράσετε για 121,58. Το spread σε αυτήν την περίπτωση είναι 8 pips.