Όχι. Η iFOREX Europe δεν εκτελεί εντολές σε ώρες όπου οι αγορές είναι κλειστές.