Ίσως έχετε ανεπαρκή κεφάλαια στην πιστωτική κάρτα που προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε για την κατάθεση ή έχετε φτάσει το μέγιστο ποσό πιστωτικών καρτών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να καταθέσετε ή είναι μπλοκαρισμένες για αγορές στο διαδίκτυο και καταθέσεις. Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον πάροχο της πιστωτικής σας κάρτας ή την τράπεζα για να επιβεβαιώσετε ότι είναι όλα σε τάξη.