Log om de schema's te zien eenvoudig op het FXnet-platform in. Neem als u de schema's nog steeds niet goed kunt zien contact met ons op en verschaf hierbij de volgende informatie:

  • Een screenshot van de fout die op uw scherm is verschenen
  • Uw browsertype en versie