W tym czasie rynki bazowe są zamknięte, a handel niedostępny. Nadal możesz przeglądać swoje konto, wpłacać lub wypłacać środki oraz ustawiać zlecenia z limitem. 

Należy pamiętać, że godziny aktywności na rynku, mogą się okresowo zmieniać w dni ustawowo wolne od pracy oraz, gdy występują nadzwyczajne warunki płynności.