W tym czasie rynki bazowe są zamknięte, a handel jest niedostępny (z wyjątkiem kryptowalut, które są dostępne do handlu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z 5-godzinną przerwą konserwacyjną w niedziele). Niemniej jednak nadal możesz przeglądać swoje konto, wypłacać lub wpłacać środki oraz ustawiać zlecenia z limitem.

Należy pamiętać, że godziny aktywności na rynku, mogą się okresowo zmieniać w dni ustawowo wolne od pracy oraz, gdy występują nadzwyczajne warunki płynności.