Sprawdź ze swoim menadżerem konta, w jaki sposób zwrócono pieniądze. Jeśli zwrócimy pieniądze za pomocą przelewu bankowego, pieniądze powinny pojawić się na koncie bankowym w ciągu 3-5 dni roboczych od daty przetworzenia. Jeśli zwrócimy ją na użytą wcześniej kartę, upłynie do 14 dni roboczych, aby zobaczyć środki na karcie. Są to jednak tylko szacunki, ponieważ faktyczny czas przetwarzania w dużej mierze zależy od dostawcy płatności.