Nastavením příkazů Stop Loss (SL) a/nebo Take Profit (TP) můžete mít lepší kontrolu nad účtem. Ušetří vám to nutnost neustále sledovat otevřené obchody a umožní vám předem se rozhodnout, v jakém okamžiku obchod uzavřete, a to jak při vybírání zisku, tak snižování ztrát. Poznámka: Nastavení SL a TP může být relativně delikátní záležitost a někdy je i třeba jejich nastavení upravit i v rámci již probíhajícího obchodu/otevřené pozice. Nastavení příliš blízké vstupní sazbě by mohlo vést k předčasnému uzavření obchodu, zatímco nastavení příliš vzdálené od vstupní sazby by se mohlo ukázat jako dysfunkční, neboť nedosažitelné.