Ustawiając zlecenia Zatrzymaj Stratę i/lub Pobierz Zysk, możesz lepiej kontrolować swoje konto. Pozwala to na ciągłe monitorowanie otwartych transakcji oraz z wyprzedzeniem zdecydować, w którym momencie zamknąć transakcję, zbierając zyski lub redukując straty. Uwaga: Ustawienie ZS i PZ może być delikatnym zadaniem, które czasami trzeba skorygować, w momencie trwania transakcji. Ustawienie ich zbyt blisko kursu wejściowego, może doprowadzić do przedwczesnego zamknięcia transakcji, a ustawienie ich zbyt daleko od kursu wejścia, może okazać się nieskuteczne, ponieważ jest poza zasięgiem.