Koncem každého obchodního dne se CFD dostávají do režimu financování přes noc, tj. během období uzavření příslušného trhu. U obchodů otevřených/držených přes noc tak dochází k úpravě úroků. Úprava může být kladná nebo záporná v závislosti na směru obchodu a podkladových úrokových sazbách. Vypočtená hodnota a procento jednodenního financování daného instrumentu platí po dobu 1 dne. CFD, které jsou obchodovány 5 dní v týdnu, bude připsána nebo od nich odečtena hodnota 3násobku hodnoty zobrazené během posledního dne týdne obchodování s danými podkladovými aktivy, neboť tato hodnota pokrývá celé nadcházející víkendové období (s výjimkou kryptoměn, které podléhají financování přes noc na denní bázi, jelikož se s nimi obchoduje každý den včetně víkendů). Více informací naleznete na stránce Obchodní podmínky.