Bij de sluiting van iedere handelsdag wordt een Overnight Financing-proces op CFD's toegepast, waarbij een renteaanpassing wordt toegepast voor het open houden van deals 'overnight' of, specifieker, tijdens de betreffende sluitingsperiode van de markt. De aanpassing kan positief of negatief zijn, afhankelijk van de richting van de deal en de onderliggende rentetarieven. De berekende waarde en het percentage van de Overnight Financing van een instrument geldt voor 1 dag. CFD's die 5 dagen per week worden verhandeld, worden gedurende de laatste dag van de handelsweek van de betreffende activa met een waarde van 3 maal de weergegeven waarde gecrediteerd of gedebiteerd, omdat de gehele weekendperiode hierin valt.