Na koniec każdego dnia handlowego kontrakty CFD podlegają procesowi nocnego finansowania, w którym stosuje się korektę odsetek, aby transakcje mogły pozostać otwarte "na noc", a konkretniej w obowiązującym okresie zamknięcia rynku. Korekta może być dodatnia lub ujemna, w zależności od kierunku transakcji i podstawowych stóp procentowych. Obliczona wartość i procent instrumentu nocnego finansowania, obowiązuje przez 1 dzień. Kontrakty CFD, które są przedmiotem obrotu przez 5 dni w tygodniu, będą powiększone lub obciążone kwotą równą 3-krotności wyświetlonej wartości w ostatnim dniu podstawowego tygodnia handlu aktywami, ponieważ obejmuje ona cały weekend (z wyjątkiem kryptowalut, które na co dzień podlegają nocnemu finansowaniu, ponieważ są przedmiotem codziennego obrotu, w tym w weekendy). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze stroną Warunki handlowe.