Podle požadavků našeho regulátora pokud jsou finanční prostředky dostupné v vlastním kapitálu klienta stejné nebo nižší než udržovací marže (= 50 % použité marže), společnost automaticky uzavře obchod s nejvyšší spotřebou použité marže, aby dosáhla nejnižší možné udržovací marže. V případech, kdy více obchodů spotřebovává nejvyšší použitou marži stejně, společnost automaticky uzavře obchod, který byl otevřen jako první. Pokud nelze dosáhnout nejnižší možné udržovací marže uzavřením jednoho obchodu, společnost automaticky uzavře všechny otevřené obchody v rámci konkrétního instrumentu.