Op basis van de vereisten van onze regulator, wanneer de beschikbare gelden in het eigen vermogen van een klant gelijk zijn aan of lager zijn dan de onderhoudsmarge (=50% van de gebruikte marge), sluit het systeem automatisch de hoogste verbruikte gebruikte marge transactie om de laagst mogelijke onderhoudsmarge te bereiken. In gevallen waarin meerdere transacties de hoogste gebruikte marge op dezelfde manier consumeren, sluit het systeem automatisch de transansactie die het eerst werd geopend. Wanneer de laagst mogelijke onderhoudsmarge niet kan worden bereikt door het sluiten van één transactie, sluit het systeem automatisch alle openstaande transacties onder een sepcifiek instrument.