Pokud si neprofesionální klient přeje, aby s ním bylo zacházeno jako s volitelným profesionálem, dojde k aplikaci následujícího postupu:

  • Klient písemně prohlašuje iFOREX Europe, že si přeje, aby s ním bylo zacházeno jako s volitelným profesionálním klientem, a to buď obecně nebo vzhledem ke konkrétní investiční službě nebo transakci nebo typu transakce nebo produktu.
  • iFOREX Europe musí klientovi poskytnout jasné písemné varování o ochraně a právech na odškodnění investorů, o která může takový klient přijít.
  • Klient musí písemně uvést v samostatném dokumentu ke smlouvě, že si je vědom důsledků ztráty takové ochrany.

Před rozhodnutím o přijetí jakékoli žádosti o zproštění práv a povinností musí iFOREX Europe podniknout veškeré přiměřené kroky, aby zajistila, že klient, který žádá, aby s ním bylo zacházeno jako s profesionálním klientem, splňuje příslušné požadavky uvedené výše (viz otázka "Jaká jsou kritéria pro to, aby se s neprofesionálním klientem zacházelo jako s volitelným profesionálním klientem?").

iFOREX Europe dodržuje přiměřené písemné interní zásady a postupy pro kategorizaci klientů. Profesionální klienti jsou zodpovědní za informování iFOREX Europe o všech změnách, které by mohly ovlivnit jejich současnou kategorizaci. Pokud by však iFOREX Europe zjistila, že klient již nesplňuje počáteční podmínky, které ho učinily způsobilým pro kategorizaci "profesionál", musí  iFOREX Europe přijmout náležitá opatření.