De onderstaande procedure wordt gevolgd wanneer een particuliere klant als professionele klant wenst te worden behandeld:

  • De klant verklaart schriftelijk aan iFOREX Europe dat hij/zij wenst te worden behandeld als een professionele klant, hetzij in het algemeen, hetzij met betrekking tot een bepaalde beleggingsdienst of transactie, of type transactie of product.
  • iFOREX Europe moet de klant een duidelijke schriftelijke waarschuwing geven over de bescherming en de rechten op beleggerscompensatie die de klant kan verliezen.
  • De klant moet schriftelijk, in een document dat losstaat van het contract, verklaren dat hij/zij zich bewust is van de gevolgen van het te komen vervallen van deze bescherming.

Alvorens het besluit om een verzoek om ontheffing te accepteren, moet iFOREX Europe alle redelijke stappen ondernemen om zich ervan te vergewissen dat de klant die verzoekt om als professionele klant te worden behandeld, voldoet aan de eerder vermelde relevante vereisten (zie de vraag "Wat zijn de criteria voor een particuliere klant om als een professionele klant te worden behandeld?").

iFOREX Europe hanteert een adequaat schriftelijk intern beleid en procedures om klanten te categoriseren. Professionele klanten zijn verantwoordelijk voor het op de hoogte houden van iFOREX Europe van elke verandering die van invloed zou kunnen zijn op hun huidige categorisering. Mocht iFOREX Europe er echter achter komen dat de klant niet langer voldoet aan de oorspronkelijke voorwaarden die hem/haar in aanmerking brachten voor een professionele behandeling, dan dient iFOREX Europe passende maatregelen te nemen.