Profesionální klient/účet

Kdo je klasifikován jako profesionální klient?
Klient, který splňuje následující kritéria, je standardně klasifikován jako profesionální klient: Subjekty, které musí mít povolení nebo regulaci pro půso...
Ne, 4 Září, 2022 v 4:32 ODPOLEDNE
Kdo je považován za volitelného profesionálního klienta?
Neprofesionální klient, se kterým lze na požádání zacházet jako s profesionálním (a vzdát se práv na ochranu investorů [pouze pro neprofesionální klienty]),...
Ne, 4 Září, 2022 v 4:43 ODPOLEDNE
Jaká jsou kritéria pro to, aby se s neprofesionálním klientem zacházelo jako s volitelným profesionálním klientem?
Aby byl neprofesionální klient kvalifikovatelný za volitelného profesionála, musí být splněna dvě z následujících kritérií: Klient provedl transakce ve vý...
Ne, 4 Září, 2022 v 4:37 ODPOLEDNE
Jaký je postup pro neprofesionálního klienta, který si přeje, aby s ním bylo zacházeno jako s volitelným profesionálem?
Pokud si neprofesionální klient přeje, aby s ním bylo zacházeno jako s volitelným profesionálem, dojde k aplikaci následujícího postupu: Klient písemně pr...
Ne, 4 Září, 2022 v 4:42 ODPOLEDNE
Jaká jsou práva na ochranu, kterých se retailový klient vzdává, když se stane volitelným profesionálním klientem?
Neprofesionální, tj. retailový, klient má nárok na následující práva na ochranu, kterých se vzdává, když se stane volitelným profesionálním klientem. Reta...
Ne, 4 Září, 2022 v 4:41 ODPOLEDNE
Proč by retailový klient změnil svou kategorizaci, aby se stal (volitelným) profesionálním klientem?
Volitelný profesionální klient se vzdává práv na ochranu investorů, a proto vzhledem ke svým obchodním zkušenostem a pochopení příslušných rizik může využít...
Ne, 4 Září, 2022 v 4:42 ODPOLEDNE