Szakmai Ügyfél/Számla

Ki minősül szakmai ügyfélnek?
Az alábbi kritériumoknak megfelelő ügyfél alapértelmezés szerint szakmai ügyfélnek minősül: Olyan jogalanyok, amelyeknek engedélyt vagy szabályozást kell ...
Thu, 25 Aug, 2022 ekkor: 2:06 DU
Ki számít választható szakmai ügyfélnek?
Azon nem hivatásos ügyfél, aki szakmaiként kezelhető (és lemond a befektetővédelmi jogokról [csak lakossági ügyfelek esetében]), kérésre, feltéve, hogy megf...
Thu, 25 Aug, 2022 ekkor: 2:30 DU
Milyen kritériumok szükségesek ahhoz, hogy a nem szakmai ügyfelet választható szakmai ügyfélként kezeljék?
Az alábbi kritériumok közül kettőnek teljesülnie kell ahhoz, hogy egy nem hivatásos ügyfelet választható szakemberként kezeljenek: Az ügyfél az előző négy...
Thu, 25 Aug, 2022 ekkor: 2:13 DU
Mi az eljárás a nem hivatásos ügyfél számára, aki választható szakemberként kívánja, hogy kezeljék?
Az alábbi eljárást kell követni, ha egy nem szakmai ügyfél választható szakemberként kívánja, hogy kezeljék: Az ügyfél írásban kijelenti az iFOREX Europe ...
Thu, 25 Aug, 2022 ekkor: 2:21 DU
Melyek azok a védelmi jogok, amelyekről a lakossági ügyfél lemond, ha választható szakmai ügyfél lesz?
A lakossági ügyfelet az alábbi védelmi jogok illetik meg, amelyekről lemond, ahogy választott szakmai ügyféllé válik. A Lakossági Ügyfél több információt/...
Thu, 25 Aug, 2022 ekkor: 2:24 DU
Miért változtatná meg a lakossági ügyfél a besorolását, hogy (választható) szakmai ügyfél legyen?
A választható szakmai ügyfél lemond a befektetővédelmi jogokról, ennélfogva kereskedési tapasztalata és a releváns kockázatok megértése miatt egészen egy 1:...
Thu, 25 Aug, 2022 ekkor: 2:29 DU