Πρέπει πάντα να επιλέγετε ένα ποσό με το οποίο να νιώθετε άνετα, έχοντας πάντα υπόψη ότι η μόχλευση σας δίνει την ευκαιρία να ανοίξετε μεγάλες συναλλαγές με σχετικά μικρή επένδυση. Μεγαλύτερες συναλλαγές προσφέρουν μεγαλύτερα δυνητικά κέρδη ή απώλειες. Με ένα μικρότερο ποσό, η συναλλαγή σας, σαφώς, θα εξελιχθεί πιο αργά. Θυμηθείτε: Είστε πάντα καλυμμένος από την νομικά δεσμευτική Προστασία Αρνητικού Υπολοίπου, που διασφαλίζει ότι ο λογαριασμός σας δεν θα φτάσει ποτέ σε αρνητικά επίπεδα.