Όταν κάνετε συναλλαγές σε CFDs, μπορείτε να κάνετε συναλλαγές με μόχλευση.Προσφέρουμε μόχλευση που εξαρτάται από τον επενδυτικό σας τίτλο όπου αυτό επιτρέπεται από τις τοπικές νομοθεσίες. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε μόχλευση 30:1, για κάθε 1 δολάριο που καταθέτετε μπορείτε να ανοίξετε συναλλαγές αξίας μέχρι 30 δολάρια. Εάν καταθέσετε 500 δολάρια, μπορείτε να ανοίξετε συναλλαγές μέχρι 15.000 δολάρια. Ωστόσο, να θυμάστε ότι η μόχλευση σας επιτρέπει να ανοίγετε μεγαλύτερες συναλλαγές  με σχετικά μικρή επένδυση και ενισχύει την συναλλαγματική σας δύναμη, επίσης μεγαλώνει το ρίσκο και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με αρκετή γνώση και εμπειρία. 

Για την ακριβή μόχλευση που προσφέρει η iFOREX Europe, παρακαλώ ανατρέξτε στην σελίδα μας "Όροι Συναλλαγών".