Η μόχλευση είναι ένα συναλλαγματικό εργαλείο, που χρησιμοποιείται συχνά για να αυξήσει σημαντικά την αγοραστική σας δύναμη και σας επιτρέπει να ανοίξετε μεγάλες συναλλαγές  με μια σχετικά μικρή επένδυση. Η iFOREX Europe σας προσφέρει συναλλαγές με μόχλευση όπου αυτό επιτρέπεται από τις τοπικές νομοθεσίες. Αυτό σημαίνει ότι με μία επένδυση 500 δολαρίων μπορείτε να ξεκινήσετε συναλλαγές με έως και 15.000 δολάρια, χρησιμοποιώντας μόχλευση 30:1.

Σημείωση: Όταν η μόχλευση ενισχύει την επενδυτική σας δυναμική, ενισχύει επίσης το ρίσκο και ως εκ τούτου απαιτεί αρκετή εκπαίδευση.

Για την ακριβή μόχλευση που προσφέρει η iFOREX Europe, παρακαλώ ανατρέξτε στην σελίδα Συνθηκών Συναλλαγών.