Κατά την διάρκεια αυτών των περιστάσεων οι προκείμενες αγορές είναι κλείστες και οι συναλλαγές δεν είναι διαθέσιμες. Παρ' όλα αυτά, μπορείτε να δείτε τον λογαριασμό σας, να αποσύρετε χρήμαρα ή να καταθέσετε χρήματα και να θέσετε τις  εντολές ορίου σας. 

Σημειώστε ότι οι ώρες διαστηριότητας των αγορών μπορεί να διαφέρουν που και που κατά την διάρκεια αργιών και όταν προκύπτουν καταστάσεις ασυνήθιστης ρευστότητας.