Παρακαλούμε ελέγξτε τα παρακάτω:

Επιλέγετε την σωστή επιλογή πληρωμής;

Επιλέγετε των σωστό τύπο κάρτας;

Καταχωρείτε τα σωστά ψηφία της κάρτας;

Η κάρτα σας είναι ανοιχτή για χρήση στο ίντερνετ;

Έχετε αρκετό κεφάλαιο στην κάρτα σας;

Εάν όλα φαίνονται να είναι καλά, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας ή την εξυπηρέτηση πελατών.