Proszę sprawdzić:

Czy wybierasz właściwą opcję płatności?

Czy wybierasz właściwy typ karty?

Czy wstawiasz właściwe cyfry karty?

Czy twoja karta jest aktywna na transakcje internetowe?

Czy masz wystarczającą ilość środków na swojej karcie?

Jeśli wszystko wydaje się być w porządku, skontaktuj się ze swoim menadżerem konta lub obsługą klienta.