Σημείωση: Η εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης cache, των cookies και του ιστορικού του προγράμματος περιήγησης ιστού μπορεί να αφαιρέσει δεδομένα όπως αποθηκευμένους κωδικούς πρόσβασης, προβλέψεις διευθύνσεων, περιεχόμενα καλαθιού αγορών κ.λπ.

Αν και θα πρέπει να καθαρίζετε κατά περιόδους τη μνήμη cache, τα cookies και το ιστορικό του προγράμματος περιήγησής σας για να προλαμβάνετε ή να επιλύετε προβλήματα απόδοσης, ίσως να θέλετε πρώτα να καταγράψετε ορισμένες από τις αποθηκευμένες πληροφορίες σας.

Λεπτομέρειες σχετικά με την προσωρινή μνήμη cache, τα cookies και το ιστορικό του προγράμματος περιήγησης:

Για τα προγράμματα περιήγησης ιστού desktop υπολογιστών, μπορείτε να ανοίξετε γρήγορα τα μενού που χρησιμοποιούνται για την εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης, των cookies και του ιστορικού σας. Απλώς βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα περιήγησης ιστού είναι ανοιχτό και, στη συνέχεια, επιλέξτε και πατήστε Ctrl-Shift-Delete (Windows) ή Command-Shift-Delete (Mac). Αν αυτό δεν λειτουργήσει, ακολουθήστε τις κατάλληλες οδηγίες παρακάτω.

Σημειώστε ότι αν οι παρακάτω οδηγίες δεν ανταποκρίνονται ακριβώς σε αυτό που βλέπετε, ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας στην πιο πρόσφατη έκδοση.

* Αν δεν βλέπετε παρακάτω οδηγίες για τη συγκεκριμένη έκδοση ή το πρόγραμμα περιήγησης ιστού, αναζητήστε στο μενού 'Βοήθεια' του προγράμματος περιήγησής σας την επιλογή 'Εκκαθάριση προσωρινής μνήμης'. Αν δεν είστε σίγουροι για την έκδοση του προγράμματος περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε, μεταβείτε στο μενού 'Βοήθεια' ή στο μενού του προγράμματος περιήγησής σας και επιλέξτε 'Σχετικά με [browser name]'. Αν δεν βλέπετε τη γραμμή του μενού στον Internet Explorer και το Firefox, πατήστε Alt.


Firefox

  1. Από το μενού 'Ιστορικό', επιλέξτε 'Εκκαθάριση πρόσφατου ιστορικού'. Εάν η γραμμή μενού είναι κρυμμένη, πατήστε Alt για να την κάνετε ορατή.
  2. Από το αναπτυσσόμενο μενού 'Χρονικό εύρος για εκκαθάριση': επιλέξτε το επιθυμητό εύρος. Για να καθαρίσετε ολόκληρη την προσωρινή μνήμη, επιλέξτε 'Όλα'.
  3. Δίπλα στο 'Λεπτομέρειες', κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω για να επιλέξετε ποια στοιχεία του ιστορικού θα καθαριστούν. Για να καθαρίσετε ολόκληρη την προσωρινή μνήμη σας, επιλέξτε όλα τα στοιχεία.
  4. Κάντε κλικ στο 'Clear Now' (Εκκαθάριση τώρα).
  5. Βγείτε/αποχωρήστε από όλα τα παράθυρα του προγράμματος περιήγησης και ανοίξτε ξανά το πρόγραμμα περιήγησης ιστού.