Een klant die aan de volgende criteria voldoet, wordt standaard geclassificeerd als professionele klant:

 1. Entiteiten die een vergunning moeten hebben of gereguleerd moeten zijn om op de financiële markten actief te mogen zijn, zoals:
  • Kredietinstellingen
  • Beleggingsondernemingen
  • Andere vergunninghoudende of gereguleerde financiële instellingen
  • Verzekeringsmaatschappijen
  • Instellingen voor collectieve beleggingen en beheermaatschappijen daarvan
  • Pensioenfondsen en beheermaatschappijen van dergelijke fondsen
  • Grondstoffen en grondstoffen Derivaten handelaren
  • Locals (Ondernemingen die beleggingsdiensten verlenen en/of beleggingsactiviteiten uitoefenen welke uitsluitend bestaan in het voor eigen rekening handelen op markten voor financiële futures of opties of andere afgeleide instrumenten en op contante markten met als enig doel het afdekken van posities op derivatenmarkten of die voor rekening van andere leden van die markten handelen of de prijzen daarvan bepalen en die gegarandeerd worden door clearing members van dezelfde markten, waarbij de verantwoordelijkheid voor het waarborgen van de uitvoering van de door deze ondernemingen gesloten contracten berust bij clearing members van dezelfde markten)
  • Andere institutionele beleggers

 2. Grote ondernemingen die voldoen aan twee van de volgende omvangvereisten, op portefeuillebasis:
  • Balanstotaal van ten minste 20.000.000 euro
  • Netto-omzet van ten minste 40.000.000 euro
  • Eigen middelen van ten minste 2.000.000 euro

 3. Nationale en regionale regeringen, overheidsorganen die de overheidsschuld beheren, centrale banken, internationale en supranationale instellingen zoals de Wereldbank, het IMF, de ECB, de Europese Investeringsbank en andere soortgelijke internationale organisaties.

 4. Andere institutionele beleggers van wie de hoofdactiviteit bestaat uit het investeren in financiële instrumenten, met inbegrip van entiteiten die zich toeleggen op de effectisering van activa of andere financieringstransacties.

Voor nadere bijzonderheden verwijzen we u door naar de policy - categorisering van klanten.