Istnieje wiele powodów, dla których kursy walut ulegają zmianie. Warunki ekonomiczne i polityczne mogą wpływać na wartość aktywów, wraz ze stopami procentowymi, inflacją, ważnymi wydarzeniami gospodarczymi, a także podażą i popytem.