Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους αλλάζουν οι τιμές. Οι οικονομικές και πολιτικές συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν την αξία ενός τίτλου καθώς και τα επιτόκια, ο πληθωρισμός, σημαντικά οικονομικά γεγονότα και γενικότερα η προσφορά και η ζήτηση του.