Wybór instrumentów do handlu wiąże się z wieloma czynnikami. Niektórzy inwestorzy wolą inwestować w instrumenty, które dobrze znają lub mogą łatwo uzyskać informacje na ich temat. Inni wolą handlować różnorodnymi instrumentami, aby zdywersyfikować swój portfel, lepiej zarządzać ryzykiem i korzystać z większego wyboru możliwości rynkowych. Możesz wybrać instrument, analizując rynek, a nawet po prostu oglądając wiadomości. Istnieje wiele zasobów oferujących informacje o możliwościach handlowych i mogą one pomóc w podjęciu decyzji, który instrument należy wybrać.