Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή επενδυτικού τίτλου για συναλλαγές. Κάποιοι επενδυτές προτιμούν να επενδύσουν σε τίτλους που γνωρίζουν καλά ή που εύκολα μπορούν να ενημερωθούν για αυτούς. Άλλοι προτιμούν να κάνουν συναλλαγές σε μια ποικιλία επενδυτικών τίτλων, με σκοπό να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιό τους, να διαχειριστούν καλύτερα το ρίσκο και να επωφεληθούν από μία μεγαλύτερη επιλογή από τις ευκαιρίες της αγοράς. Μπορείτε να επιλέξετε έναν επενδυτικό τίτλο ακολουθώντας τις αναλύσεις της αγοράς ή απλά παρακολουθώντας τις ειδήσεις. Υπάρχουν πολλές πηγές που προσφέρουν πληροφόρηση για ευκαιρίες συναλλαγών και θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν να αποφασίσετε σε ποιον επενδυτικό τίτλο να κάνετε συναλλαγές.