Jeśli transakcja zostanie otwarta na noc, podlega ona korekcie kredytowej lub debetowej. Dostosowanie to zależy od kierunku transakcji, którą posiadasz (Kupno lub Sprzedaż) oraz od odpowiednich stóp procentowych Inter-Bank (plus marża). Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat nocnego finansowania, oraz sposobu jego obliczania, przejdź do Warunków Handlowych, na naszej stronie.