Όταν κρατάτε ανοιχτή μία συναλλαγή όλο το βράδυ, υποβάλλεται σε μία πιστωτική ή χρεωστική προσαρμογή. Αυτή η προσαρμογή εξαρτάται από την κατεύθυνση της συναλλαγής που έχετε (αν είναι Αγορά ή Πώληση) και από το σχετικό διατραπεζικό επιτόκιο (συν την προσαύξηση). Για λεπτομερείς πληροφορίες που αφορούν την ολονύκτια χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων και των τρόπων για να την υπολογίσετε, παρακαλούμε επισκεφτείτε της σελίδα "Όροι Συναλλαγών".