Tak, w warunkach rynkowych charakteryzujących się dużą zmiennością lub opóźnieniem komunikacji oraz ze względu na czas potrzebny na wykonanie zlecenia, niektóre zlecenia rynkowe, mogą czasami być realizowane w innym tempie niż żądano.