Ναι, καθώς οι προϋποθέσεις της αγοράς που χαρακτηρίζονται από έντονη αστάθεια ή απο καθυστερημένη σύνδεση, και λόγω του χρόνου που απαιτείται για να εκτελεστεί μία εντολή, οι εντολές της αγοράς μπορεί κάποιες φορές να εκτελούνται σε διαφορετικές τιμές από τις ζητούμενες.