Tak. Nawet, gdy rynek jest zamknięty, możliwe jest dodawanie, zmiana i usuwanie zleceń z limitem na wszystkich instrumentach.