Ναι. Ακόμα και όταν η αγορά είναι κλειστή, είναι δυνατό να προσθέσετε, να αλλάξετε και να αφαιρέσετε Εντολές Ορίων σε όλους τους επενδυτικούς τίτλους.