Obchodník spekuluje na "long" pozici, když koupí aktivum za předpokladu, že jeho hodnota vzroste. Tomuto případu se říká otevření "long" pozice. Obchodník spekuluje na "short" pozici neboli otevírá "short" pozici tehdy, když  prodává aktivum a očekává, že jeho cena klesne, takže může být v budoucnu odkoupeno zpět za nižší cenu.