Σε μια "θέση αγοράς" ο επενδυτής αγοράζει έναν επενδυτικό τίτλο αναμένοντας την αξία του να ανέβει. Αυτό ονομάζεται θέσης αγοράς. Η "θέση πώλησης" ή άνοιγμα μίας θέσης πώλησης, είναι όταν ένας επενδυτής πουλάει έναν επενδυτικό τίτλο, αναμένοντας την αξία του να πέσει, έτσι ώστε να μπορεί να το επαναγοράσει στο μέλλον σε μία χαμηλότερη τιμή.