"Długa" pozycja to sytuacja, w której inwestor kupuje aktywa oczekując na wzrost jego wartości. Można to również nazwać, otwieraniem długiej pozycji. Pozycja "krótka" lub otwiercie pozycji krótkiej, ma miejsce, gdy inwestor sprzedaje składnik aktywów, spodziewając się spadku jego ceny, tak aby można go było odkupić w przyszłości po niższej cenie.