Kontrakty futures mají datum vypršení platnosti, po kterém následuje fyzické dodání produktu. Jelikož však CFD obnášejí cenový pohyb, a nikoli vlastnictví/fyzickou dodávku podkladového aktiva, nedodáváme ho ani neuzavíráme smlouvu při vypršení jeho platnosti. Místo toho, pokud je obchod otevřený, jej převedeme na  další kontrakt několik dní před datem vypršení platnosti podkladové smlouvy. Toto datum je známo jako datum rolloveru. U iFOREX Europe jsou všechny obchody, jejichž podkladovým aktivem je futures kontrakt, který není uzavřen před dosažením data rolloveru, společností automaticky převedeny na datum rolloveru dalšího kontraktu, takže obchod zůstává otevřený. Po provedení takového rolloveru bude otevřené P/L (Profit/Loss neboli Zisk/Ztráta) obchodu upraveno podle cenového rozdílu mezi vypršeným a novým kontraktem a bude též zahrnovat mark-up spread. Všechny související limitní příkazy by navíc měly být upraveny podle nového future kontraktu.