Všechny obchody, jejichž podkladovým aktivem je futures kontrakt, který není uzavřen před dosažením data rolloveru, jsou společností automaticky převedeny na datum rolloveru dalšího kontraktu, takže obchod zůstává otevřený. Po provedení takového rolloveru bude otevřené P/L (Profit/Loss neboli Zisk/Ztráta) obchodu upraveno podle cenového rozdílu mezi vypršenou a novou smluvní cenou, čímž se otevřené P/L ponechá beze změny.* Při rolloveru se na otevřené P/L vztahuje pouze spread za mark-up. Kromě toho budou všechny související limitní příkazy upraveny podle nového future kontraktu.