Wszystkie transakcje, których instrumentem bazowym jest kontrakt Future, które nie są zamknięte przed datą rolowania, są automatycznie przenoszone przez Spółkę na datę następnej umowy, aby transakcja ta, pozostała otwarta. Po przeprowadzeniu takiego rolowania, otwarte Z/S transakcji (zysk/strata) zostaną skorygowane zgodnie z różnicą cen między wygasłymi, a nowymi cenami kontraktów, dzięki czemu otwarte Z/S pozostaną bez zmian * Po rolowaniu, P/L , spowoduje jedynie wzrost marży. Ponadto wszystkie powiązane zlecenia z limitem zostaną dostosowane do nowej umowy.