Alle deals waarvan de onderliggende activa uit Futurecontracten bestaan die niet voor het bereiken van de Doorroldatum zijn gesloten, worden automatisch door het bedrijf doorgerold naar de volgende Doorroldatum van het contract, zodat de deal open blijft. Na uitvoering van een dergelijke doorrol worden de openstaande winsten/verliezen van de deal in overeenstemming met het koersverschil tussen de vervallen en nieuwe contractkoersen aangepast, zodat de openstaande winsten/verliezen na de doorrol ongewijzigd* blijven en de openstaande winsten/verliezen alleen een markup spread ondergaan. Daarnaast moeten alle hieraan gerelateerde Limietorders aan het nieuwe futurecontract worden aangepast.